Hitta till idrottsanläggningar i Stockholmsområdet

Hem  
   Othello  
   Mobi  
   Rubiks Kub  
   Idrottsanläggningar  
      Tabell  
      GPS-datafil  
   Mats Luthman  

 

Denna webbplats har kommit till för att underlätta för folk att hitta till idrottsanläggningar i Stockholmsområdet där de inte tidigare varit. Kanske att den kan vara av intresse för föräldrar som, liksom jag, ofta skjutsar barn till idrottsplatser och sporthallar som de aldrig tidigare hört talas om. När det gäller bollhallar ligger de inte sällan i skolor och även om man hittar till rätt område kan det ta ett tag både att hitta rätt byggnad och att hitta rätt ingång.

I databasen finns information om idrottsanläggningarnas adresser, telefonnummer och hur man tar sig till dem med kommunala transportmedel i de fall jag känner till den. Dessutom finns GPS-koordinater, och sådana kan finnas både för ingångar i byggnader och lämpliga parkeringsplatser. Syftet är att GPS-koordinaterna ska stämma mycket exakt så att de till och med ska kunna leda en till rätt dörr i en byggnad. GPS-koordinater är naturligtvis användbara för den som har en GPS-navigator, men även den som inte har en sådan kan med hjälp av koordinaterna se exakt vart de ska på till exempel Eniros eller Mapquests webplatser som hanterar GPS-koordinater. Flygfotona på till exempel Eniro är bra att titta på innan man åker till ett ställe där man inte varit tidigare. Hos Eniro kan man även ta fram en vägbeskrivning för bil om man vill. Länkar finns från idrottsanläggningarna i tabellen in till rätt ställe i kartorna för både Eniro och Mapquest.

Tanken är nu att alla som kan bidra till att utöka och förbättra databasen och som har den information som behövs ska kunna göra detta. Ju mer fullständig den blir desto mer användbar blir den och det går snabbt för vem som helst att ta fram koordinaterna för en position man känner till i verkligheten. Man behöver inte alls ha en GPS-navigator för att kunna ange GPS-koordinater, det räcker med att man säkert vet positionen i verkligheten och kan hitta den på till exempel flygfotona på Eniro där man kan avläsa GPS-koordinater direkt i fotot. Både ingångar i byggnader och lämpliga parkeringsplatser är av intresse. Själv har jag lagt in alla ställen jag själv varit på och ett ganska stort antal som otvetydigt kan tas ur flygfoton. Det är för närvarande cirka 90 stycken som har koordinater och cirka 50 till som finns i databasen men som jag inte har tillräckligt säkra data för att lägga in koordinater för.

Det är inte bara koordinater till helt nya anläggningar som behövs. För de anläggningar som finns i databasen men det inte finns koordinater för alls, för dem som saknar koordinater för lämpliga parkeringsplatser och för de sporthallar där koordinaterna inte är så noggrant uppmätta så de pekar ut ingången i byggnaden (de har oftast tillförlitlighetsvärde 3, se tabellen för förklaring)  är koordinater önskvärda. Dessa är dessutom enklare att rapportera eftersom man från tabellen kan klicka sig direkt till rätt ställe i Eniros kartor/flygfoton och bara behöver peka på den exakta positionen med GPS-markören. Ofullständigt angivna anläggningar kan också kompletteras (till exempel saknar vissa anläggningar beskrivning för att ta sig till dem med kommunala transportmedel).

Målsättningen är att man, med databasens hjälp, för alla anläggningar, ska kunna hitta exakt rätt och inte behöva leta när man väl tagit sig till rätt plats (vilket åtminstone jag gjort alltför ofta).

NATURLIGTVIS KAN FEL HA INSMUGIT SIG I DATABASEN OCH NÅGON ABSOLUT GARANTI FÖR ATT MAN KOMMER RÄTT OM MAN ANVÄNDER SIG AV DEN KAN INTE GES, men avsikten är att åtminstone GPS-koordinaterna ska vara korrekt uppmätta.

Själva tabellen över idrottsanläggningarna och en förklaring till hur den tolkas finns här.

Alla GPS-koordinater finns i en fil för nerladdning till GPS-navigator här. Den är på CSV-format som går att ladda in direkt i GPS-navigatorer av vissa märken och går att konvertera till ett format som går att ladda ner i andra. Eventuell programvara som kan behövas för att göra detta kommer med när man köper produkten eller finns att hämta gratis på Internet för navigatorer från alla större leverantörer.